jueves, 20 de octubre de 2011

CURS D'ORIENTACIÓ PER BIKERS I PRACTICANTS D'ESPORTS DE MUNTANYA

CURS DE CARTOGRÀFIA I ORIENTACIÓ: TEÒRIC I PRÀCTIC
DATES: Dia 5 i 6 novembre de 10 -13 i 15 -19 pràctica OBJECTIU: Conèixer les tècniques d’orientació i utilitzar correctament el mapa i/o brúixola. LLOC: Dia 5 Camprodon Dia 6 Prats de Lluçanès ( Circuit d’orientació i entorns) CONTINGUTS: • Medis orientació naturals (sol, ombres, molses, formiguers...) • Medis orientació artificials (socials i tècnics) • Cartografia (elements geogràfics, projeccions, coordenades UTM, escala, tipus de mapes) • Mapa topogràfic (tipus, parts, representació del relleu, simbologia) • Orientació amb mapa • Brúixola ( Nords, declinació, tipus, parts i ús) • Orientació amb brúixola (marcar un rumb, mesurar un rumb, contra - rumb) • Orientació mapa+ brúixola + altímetre • Introducció al GPS MATERIALS: Cartografia de la zona, brúixola, regla, calculadora, portamapes i roba còmode de muntanya per a la sortida, pen drive i gps si en teniu. PREU: 40€ EL PREU INCLOU Guia de muntanya. Materials tècnics i logístics per l’ activitat. Assegurança accidents i Rc EL PREU NO INCLOU: Transport a la zona d’ activitats.

No hay comentarios: